[X] Close
36

Bình Luận

Mới Đăng

Nghe Nhiều

Lời Bài Hát

Lời Bài Hát Bóng Sầu Đâu

Sầu đâu, rụng bên cầu ao, nhớ ngày nào mình chơi mua bán em giả đò than em gao lời bán, giả đò em ế quá anh ơi, ngày mùa đùa vua mình mua bán than, em người đi bán anh người đi mua, cùng nhau lượm bông sầu đâu những ngày mùa mưa ngayu6 lất phất anh giả đò xem em đem hàng bán giả đò mua hết mớ em mang rồi cùng thời gian trò chơi bán than, bây giờ nơi ấy duyên đầu mưa ngâu. Gì đâu trong héo ngoài tươi có phải em cười nhưng dạ chẳng vui, chiều nay nơi ấy anh ngồi, sầu đâu rơi rớt anh lòng mưa ngâu, tìm đâu đâu nữa cuộc chơi, em bỏ đi rồi mơ mộng phố đông, sầu đâu đâu muốn em sầu sầu đâu bông trắng anh sầu em đâu.

DK: Sầu đâu, rụng bên cầu ao, nhớ ngày nào mình chơi mua bán em giả đò than em gao lời bán, giả đò em ế quá anh ơi, ngày mùa đùa vua mình mua bán than, em người đi bán anh người đi mua, cùng nhau lượm bông sầu đâu những ngày mùa mưa ngayu6 lất phất anh giả đò xem em đem hàng bán giả đò mua hết mớ em mang rồi cùng thời gian trò chơi bán than, bây giờ nơi ấy duyên đầu mưa ngâu. Gì đâu trong héo ngoài tươi có phải em cười nhưng dạ chẳng vui, chiều nay nơi ấy anh ngồi, sầu đâu rơi rớt anh lòng mưa ngâu, tìm đâu đâu nữa cuộc chơi, em bỏ đi rồi mơ mộng phố đông, sầu đâu đâu muốn em sầu sầu đâu bông trắng anh sầu em đâu.
Bạn đang tìm theo từ khóa : Bóng Sầu Đâu,bong sau dau,Đan Trường Bóng Sầu Đâu,dan truong bong sau dau