[X] Close
15

Bình Luận

Mới Đăng

Nghe Nhiều

Lời Bài Hát

Lời Bài Hát Dâng Mẹ

Lạy mẹ Ma-ri-a. Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh.

Đoàn con chung tiếng hát, chung tấm lòng, dâng đời sống.

Lạy Mẹ Ma-ri-a mẹ nhân ái, mẹ hiển vinh.

Mẹ chính là Nữ Vương, là Trạng Sư, là Mẹ con.

1. con dâng Mẹ đây tâm hồn đây trí khôn, cả dĩ vãng, cả hiện tại với tương lai.

Đức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới. Trông lên mẹ là Vương Mẫu của đời con.

2. yêu thanh bần, yêu vâng lời, yêu khuyết trinh và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa.

Xứng con Mẹ, con vui bước tới thiên Chúa, hi sinh nhiều vì bác ái quên lợi danh.


Bạn đang tìm theo từ khóa : Dâng Mẹ,dang me,Đàm Vĩnh Hưng Dâng Mẹ,dam vinh hung dang me