[X] Close
23

Bình Luận

Mới Đăng

Nghe Nhiều

Lời Bài Hát

Lời Bài Hát Định Mệnh

Thôi nhé em đừng nhiều hận sầu
Đừng thương tiếc để rồi xa xôi
Đừng trách chi đã lỡ duyên đời
Hai chúng ta đi hai đường
Chuyện thương yêu đâu còn nữa

Ôm ấp chi một định mệnh buồn
Để chua xót những gì cho nhau
Người bước đi mà nát tan lòng
Ai đứng trông theo ngậm hờn
Tình yêu mất đi còn đâu

Anh đâu lỗi hẹn
Mà đời lại xui
Ngăn cách với chia phôi
Phải chăng em ơi
Tình lỡ ước mong
Anh trách chi người sang sông

Thôi nhé em đừng buồn làm gì
Dù thương tiếc vẫn là biệt ly !
Đời cớ sao lại lắm u sầu
Anh khóc mối duyên ban đầu
Từ đây chết trong lòng anh

Bạn đang tìm theo từ khóa : Định Mệnh,dinh menh,Đan Trường Định Mệnh,dan truong dinh menh