[X] Close
19

Bình Luận

Mới Đăng

Nghe Nhiều

Lời Bài Hát

Lời Bài Hát Kính Lạy Quan Thế Âm

Lạy mẹ Quán Thế Âm Linh Cảm Bồ Tát,
Lạy mẹ Quán Thế Âm Linh Cảm Bồ Tát
Thắp nén hương lòng chúng con kính dâng lên mẹ từ bi.
Lắng nghe lời chúng con phước duyên nguyện cầu lên mẹ.

Lạy mẹ Quán Thế Âm Linh Cảm Bồ Tát,
Lạy mẹ Quán Thế Âm Linh Cảm Bồ Tát.
Dưới bóng mẹ hiền chúng con chắp tay xem nợ từ tâm.
Xin cứu độ chúng sanh thoát khỏi mê lầm khổ đau.

Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ linh cảm ơn Quán Thế Âm Bồ Tát
Dưới ánh đạo vang hương tỏa ngát hướng lên đài sen chúng con nhắc tai.
Một lòng thành kính thiết tha xin mẹ xót thương
Nguyện bao nghiệp chướng tiêu trừ, nguyện bao oan vi dứt sạch pháp giới an vui
rạng ngời chân lí từ bi
Nhành dương giọt nước cam lộ diệu hiền ánh trăng giác ngộ,
thế giới yêu thương, ngọt lành hương sắc lụa hoa.
Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát,
Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Bạn đang tìm theo từ khóa : Kính Lạy Quan Thế Âm,kinh lay quan the am,Cao Thái Sơn Kính Lạy Quan Thế Âm,cao thai son kinh lay quan the am