[X] Close
12

Bình Luận

Mới Đăng

Nghe Nhiều

Lời Bài Hát

Lời Bài Hát Sao Biển

ĐK. Lạy mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian.
Lạy mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con thẳng về nơi phúc nhàn
Sống, chết con trông…..nhờ, bao nhiêu sức hộ phù
lòng mẹ sẵn sàng mà đóai đến giúp con, đưa con về tới bến.
Sống, chết con trông….. nhờ, bao nhiêu sức hộ phù
lòng mẹ sẵn sàng mà đóai đến con, giúp con, đưa con tới Thiên Đàng.

1. Thân lạy Nữ Vương, mẹ thấu tình con
Sóng va tứ bề thuyền con sắp chìm hầu theo nước xuôi dòng.
Thân lạy Nữ Vương, mẹ thấu tình con
Phút con nghiên hàn chèo bơi bắt cậy mẹ thương đến con cùng.
2. Thân lạy Nữ Vương, mẹ thấu tình con
Phút lênh đênh bật đánh trôi ngã lòng hầu buông lái thôi chèo
Thân lạy Nữ Vương, mẹ thấu tình con
Giúp con vững lòng cậy tin ở mẹ, mẹ thương đến con nhiều.

Bạn đang tìm theo từ khóa : Sao Biển,sao bien,Đàm Vĩnh Hưng Sao Biển,dam vinh hung sao bien