[X] Close
13

Bình Luận

Mới Đăng

Nghe Nhiều

Lời Bài Hát

Lời Bài Hát Tỏ Tình

Sao nàng ở vậy mình ên

Tương tư anh biết bắt đền ai đây

Trầu xanh trồng đủ mười dây

Để ai mong ngóng đêm ngày buồng cau.

Tơ hồng mơ ước mai sau

Hò xư điệu lý suốt đời thương nhau

Phải lòng anh đã nàng ơi

Ngó lơ hổng đặng ngó lờ làm sao.Nhà ai cây khế cao cao

Gặp nhau mấy lần khế rụng anh nào dám đâu.

Dòng sông chỗ cạn chỗ sâu

Lòng anh muốn nói với nàng tỏ tình mấy câu.

Ngựa ô ai khớp về dinh

Nàng vẫn một mình đêm trường gió thổi năm canh.

Đồng xanh ai cấy ma non

Trăng khuyết lại tròn anh còn chờ đợi mấy thu?!
Bạn đang tìm theo từ khóa : Tỏ Tình,to tinh,Đan Trường Tỏ Tình,dan truong to tinh