Poster Phim Thiếu Lâm Vấn Đạo

  • Xem Phim Thiếu Lâm Vấn Đạo

  • Tựa khác / Tựa Gốc :

    The Great Shaolin 2017

  • Đánh Giá :
  • Thời lượng : 38 Tập
  • Năm sản xuất / phát hành : 2017 2018
  • Diễn Viên - Nghệ Sĩ : Châu Nhất Vi Quách Kinh Phi Quách Hiểu Đình
  • Lượt Xem : 5054
Nội Dung Phim

Thiếu Lâm Vấn Đạo, The Great Shaolin 2017

Phim Thiếu Lâm Vấn Đạo: Đời Gia Tĩnh triều Minh, Gia Tĩnh đế vô dụng bất tài, triều đình bị nghiêm đảng nắm giữ, triều chính nội bộ phủ bại, duyên hải thì có giặc Oa hoành hành. Lúc này toàn thể triều dã đều rơi vào tay kẻ đứng đầu Nghiêm đảng là con trai của gian tướng Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên, triều đình đứng trước bờ vực nguy nan. Sau khi phương trượng Quan Hải của Thiếu Lâm ẩn cư động Đạt Ma, chúng tăng Thiếu Lâm lo lắng trước nạn nước, tiền đồ phía trước cũng hết sức mơ hồ. Bên cạnh đó, đệ tử tục gia mới thu nhận của Thiếu Lâm bao gồm Trình Văn Đạo, Cao Kiếm Hùng, và Hải Đại Lực lại có mối thù diệt môn với cha con Nghiêm Thị. Bởi thiên phú cực cao, nên ba người lần lượt được bố trí vào Đạt Ma đường, dược cục và Ban Nhược đường, để tu luyện võ công, y học và thiền học. Mặt khác, Nghiêm Thế Phiên vì muốn đạt được mục đích biến Thiếu Lâm thành “vật của mình” nên đã mượn danh nghĩa bình định giặc Oa để điều động võ tăng Thiếu Lâm, cấu kết với phản đồ Thiếu Lâm, hòng bá chiếm...

Thiếu Lâm Vấn Đạo The Great Shaolin 2017 Xem phim thieu lam van dao full
[-]Close
Loading...