Poster Phim Bao Thanh Thiên - Thất Hiệp Ngũ Nghĩa

Nội Dung Phim

Bao Thanh Thiên - Thất Hiệp Ngũ Nghĩa  là mùa phim đầu tiên phát sóng năm 2010. Nội dung khái quát quá trình xử án của Bao Công bắt đầu khi ông nhậm chức tri huyện thất phẩm tại huyện Định Viễn cho đến khi làm phủ doãn Khai Phong tam phẩm. Những vụ án trong phần Thất Hiệp Ngũ Nghĩa phần nhiều đều liên quan đến móc nối giang hồ với quan trường. Cốt truyện được dựa trên tiểu thuyết Thất hiệp ngũ nghĩa của Trung Quốc. 
1. Vụ án Ô Bồn Ký 
2. Vụ án Bàng Dục 
3. Vụ án Ngũ Thử
4. Vụ án Ngãi Hổ
5. Vụ án Bắc Hiệp Âu Dương Xuân
6. Vụ án Kinh Đông Vương
7. Vụ án Ngọc Hồ Điệp
6. Vụ án Trát Bao Miễn


Bao Công húy là Bao Chửng (11 tháng 4 năm 999 - 20 tháng 5 năm 1062), tự Hy Nhân . Ngoài ra, ông còn được gọi là Bao Thanh Thiên, Bao Thị Chế, Bao Hắc Tử, Bao Học Sĩ hay Bao Long Đồ. Ông nổi tiếng là một vị quan "thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh, không khiếp sợ quyền uy hay vị nể tư tình" dưới thời hoàng đế Tống Nhân Tông

Diễn viên chính:
Kim Siêu Quần trong vai Bao Chửng - Bao Thanh Thiên
Hà Gia Kính trong vai Nam Hiệp Triển Chiêu
Phạm Hồng Hiên trong vai Công Tôn Sách
Vương Sa Sa trong vai nữ tiểu hiệp Ngải Hổ
Vương Nghi Vĩ trong vai Vương Triều
Trương Bằng trong vai Mã Hán
Triệu Thạnh Khuê trong vai Trương Long
Bạch Hiểu trong vai Triệu Hổ
Bao Thanh Thiên Bao Công Tan Bao Thanh Thien
[-]Close
Loading...