taric, tấm khiên valoran [tiêu điểm tướng]

Lượt Xem : 63
[X] Close