[X] Close

formosa xin lỗi vì phát ngôn “chọn cá tôm hay nhà máy thép'”

Lượt Xem : 90