[X] Close

không cắt điện nếu nhiệt độ trên 36 độ c

Lượt Xem : 98