[09.04.2016] clg vs tl [lcs na xuân 2016 ][bán kết - trận 1]

Lượt Xem : 106