[X] Close

hai đường song song 1 | sống thử, nên hay không nên | p2