Trắng

Kênh Youtube Trắng - nhóm Hiếu Orion. Trắng là một thứ không màu, nhưng nó giúp tất cả các sắc màu đứng cạnh nó trở nên tươi đẹp hơn. Bởi vậy chúng tôi là Trắng - và chúng tôi hy vọng những sản phẩm của chúng tôi sẽ giúp những thứ quanh bạn trở nên tươi đẹp hơn


[-]Close
Loading...